Hezkuntza proiektua

SARRERA

Azkorri ikastetxea aparteko ingurune natural batean kokatutako hezkuntza zentro laikoa da, kooperatiba-ereduaren araberako familiek osatua, eta balioetan oinarritutako hezkuntza integrala eskaintzen du kudeaketa-eredu iraunkor batekin.

Garapen teknologiko ikaragarriak eta ingurumenarekiko kontzientzia beharrezkoak hezten ari garen herritarren profila birpentsarazi digute. UNESCOren aginduari jarraituz, Delors txostenaren emaitzetatik abiatuta, hezkuntza-etapa ezberdinen berezitasuna errespetatzen duen estilo pedagogikoa ezarri dugu, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak proposatutako HEZIBERRI 2020 gaitasun-jarraibideak oinarritzat hartuta, hiru kudeaketa ildotan: ikas-espazioaren kudeaketa, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuaren kudeaketa eta gaitasunen kudeaketa. Aldi berean, hezkuntzaren lau zutabeak garatu nahi dituzten ikaskuntza-esperientziak gauzatzea sustatzen da: ezagutzen ikastea, egiten ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea eta izaten ikastea.

Gure ikasleak egokitzapena eta etengabeko ikaskuntza errazten duten trebetasunak garatzen ari dira, bai norbanakoaren sormena hobetuz, baita euren komunikazio eta enpatia gaitasunak elkarlanean aritzeko ere, praktika esperimentatuz trebetasunak garatzeko, pertsona hobeak izateko ahalik eta prestakuntza onena lortzea, gaitasun kritikoa eta oreka emozionala izatea, gizartearekin eta gure ingurunearekin arduratsua izatea eta, noski, helburuak lor ditzaketela.

Hori guztia, profesional kualifikatu eta konprometitu batzuen laguntzarekin, familiekin konfiantzazko eta hurbiltasuneko ingurune batean atxikimendua eta kidetasun sentimendua pizten dituen proiektu gogotsu baten baitan, pluraltasuna eta mundurako irekitasuna kendu gabe. Hori guztia batxilergoaren amaieran emaitza akademiko nabarmenak lortzean islatzen da.

Gaur egun, gure hezkuntza eskaintza 2 eta 18 urte bitarteko ikasleei erantzuten die, eta lau etapatan banatuta dago: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH eta Batxilergoa.

PRINTZIPIO PSIKOPEDAGOGIKOAK:

IKASLEAK beren ikaskuntza-prozesuaren ERAGILEak dira, beraz, beren gaitasunen garapenean duten rol aktibo eta nagusia aldezten dugu, bai kognitiboak, afektiboak, erlazionalak eta baita gaitasunen garapenarekin lotutakoak ere; irakasleek ikaskuntzaren bitartekari papera izanik.

IKASKETA ESANGURATSUA: Egitura kognitiboaren aldaketa bat sortzen du ikaslearen potentziala garatzea ahalbidetuz, aldaketa intelektual egonkorrak eta iraunkorrak eraginez, hobeto ikasten jarraitzeko oinarriak finkatzen dituztenak eta ikasitakoa egoera berrietan erabiltzeko balio dutenak.

DIZIPLINA ARTEKO IKASKUNTZA: ikasleek errealitatearen ikuspegi globala garatu behar dute, ez zatitua.

KONTZIENTZIA ETIKOA: elkarlana eta lankidetza bultzatzen ditugu, baita onura komunaren alde lan egitea ere, pertsonaren formazio integralaren oinarria.

AUTONOMIA: arazo-egoerak konpontzeko ikaskuntza-esperientziak proposatzen ditugu, ikasleek beste testuinguru ezberdinetan antzeko egoerei arrakastaz aurre egiteko aukera izan dezaten, kontzientzia kritikoa garatuz.

INKLUSIOA: aniztasunari arreta eta desberdintasunen hobekuntza.

ARRETA PERTSONALIZATUA:

Eskaintzen dugun banan-banako arreta gizaki bakoitzaren berezitasunaz dugun uste irmoari erantzuten dio. Horrek esan nahi du aldea hobekuntzan aurrera egiteko akuilu gisa balio duen kalitate naturaltzat hartzen dela.

Ikasle bakoitzaren jarraipenaren tutoretza eta indibidualizazioa lehenesten dugu, orientazio pedagogikoko profesionalek eskaintzen dituzten baliabideak izanda, ikasleei ez ezik, beren hezkuntza prozesuan kolaboratzen duten eragile guztiei ere: irakasleak, tutoreak eta talde pedagogikoak, familiak edo legezko tutoreak… ikasleen beharrak hauteman, ebaluatu eta esku hartzeko ekintzak planifikatuz.

Arreta indibidualizatu hori bermatzeko ekintza desberdinak kudeatzen ditugu, zentroko irakaskuntzako profesionalen eta diziplina ezberdinetako beste profesionalen artean antzeman daitezkeen zailtasunei erantzuteko lankidetza-foroak ezarriz (Berritzegune, kabinete psikopedagogiko arduradunak, gizarte langileak, logopeda,… akademia eta/edo tutorea…).

Ikaslea da gure eginkizunaren ardatza, eta, hortaz, tutoretza ekintza-plan baten bidez bideratzen da, heltze- eta ikaskuntza-prozesua bete eta laguntzeko prozedurak egituratzen dituena. Bertan, bai taldeari eragiten dioten helburuak, entitate heterogeneo gisa, bai banakoari bere berezitasunetik zerbitzatzen dioten beste batzuk begiesten dira. Pertsonatik abiatzen da, bere emozioetatik, harreman pertsonaletatik, ikas-erritmoetatik eta potentzialtasunetatik; bizikidetza eta akonpainamendu prozesu batean helburuak finkatu eta etengabeko ebaluazioa egiteko.

Ikuspegi honek baliabide eta tresna metodologikoen etengabeko egokitzapena dakar, baita ikaskuntza-prozesuak gidatzen dituzten profesionalen etengabeko prestakuntza ere, banakako eta taldeko beharrei erantzuteko, etengabeko eguneratze profesionaletik abiatuta, guk mesede egiten dugun prestakuntza eta lan kooperatiboaren bitartez irakasle-familia-talde psikopedagogikoarekin elkarlanean arituz.

Irakasleek, orientazioko profesionalekin, hezkuntza-laguntzako irakasleekin, pedagogia terapeutikoko profesionalekin eta hezkuntza-laguntzako espezialistekin batera, ikaskuntza esperientzien dinamizatzaile eta diseinatzaile papera betetzen dute, non pertsona bakoitzak, “jakin nahi izateak” sortzen duen berezko motibazioan oinarrituta. Esperimentatzeko, “parte hartu nahi izateak”, bere ahalmen potentzialak garatuko ditu abiapuntutik (ikasteko zailtasunak, hainbat nahasmendu edo gaitasun handiak). Horri esker, erritmo ezberdinetan aurrera egin daiteke erronkak gainditzeko lankidetza-proiektuen garapenaren bidez, esperimentazioan, esperientzian, praxian oinarritutako jarduera motibatzaileekin, zeinak bizitza osoa izateko beharrezko gaitasunak eskuratzea sustatzen duten pertsona gisa eta gizarte inklusibo baten parte gisa.

Arreta indibidualizatu honetan, bereziki garrantzitsua da Azkorri Ikastetxeko profesionalek ikasle bakoitzaren behar espezifikoen detekzio goiztiarrean egiten duten ahalegina, Haur Hezkuntzatik.

BIZIKIDETZA, LANKIDETZA, KOMUNIKAZIOA

Azkorriko harresietatik haratago hezkuntza-espazioaren ikuspegiak hiritarrek Nazio Batuen Erakundeak bilatzen dituen jasangarritasun-helburuak lortzen laguntzen duten mundu batera irekitzen gaitu, eta hori herritarren esku dago, gure ikasleen esku, hezitzen ditugunak. Programa eta proiektu ezberdinen bidez, inguruko entitate, elkarte eta sareekin elkarlanean, arduraz, onerako lankidetzan, jarrera kritikoan, ezagutzan eta inguruneko eta mundu mailako ingurumen-arazoetan oinarrituta, arduratsuak izateko prestatzen diren ikasleak. Herritartasunak bidezkoagoa, ingurumena errespetatzen duena eta ekologikoki jasangarriagoa izango den gizarte berriaren eraikuntzan lagunduko du.

Maitasun, errespetu eta bizikidetza harremanak sustatzen dituen eskola giroa bilatzen dugu. Errealitatea ulertzeko eta horren gainean jarduteko gaitasun intelektual eta kognitiboen garapena sustatzen duten espazioak (ikasgelak, patioak, jangela, espazio komunak…) eta enpatian oinarritutako gizarte justuago eta ekitatiboagoa elkarrekin sortzeko xedez, elkartasunaren praktika tokiko edo nazioarteko elkarteekin elkarlanean aritzen gara.

Komunikazioaren esparruan, zentroko profesionalen eta ikasleekin harremana duten kanpoko pertsonekiko komunikazio etengabea eta iraunkorra nabarmentzen dugu, prozesu hau burutzeko jarduten dugun bikaintasuna azpimarratuz.

forma azul azkorri Hezkuntza proiektua
forma roja azkorri Hezkuntza proiektua

Mundu globalizatu honetan, muturretik muturreraino lotuta berrikuntza teknologikoei esker, Azkorrin nazioarteko espazio bat kontenplatzen duten ikaskuntza esperientzien alde egiten dugu. Hori dela eta, gure Proiektuan komunikazio- eta lankidetza-proiektuen garapen-esperientziak txertatzen ditugu, ikasleen trukea hezkuntza-zentro ospetsuekin, eta murgiltze linguistiko eta soziokulturalaren bidez ikaskuntza-esperientziak praktikan jarriz.

Era berean, ikasleen prestakuntza teknologiko-zientifikoa lantzen duen ildo estrategikoa, gizarteak garai honetan aurkezten digun erronka berriari erantzunez, eta horregatik, ikaskuntza-inguruneak diseinatzen ari gara, non teknologia tresna eta ikaskuntza-euskarri bilakatzen den, hainbat aukera eskainiz.

Gatazkak eta emozionalki biziak diren egoerak giza harremanetan gertakari natural gisa ulertzen ditugu, eta, beraz, pertsona bakoitzari bide baketsu eta demokratikoen bidez konpontzeko adimen emozionalaren tresnak ematea da gure jardun-ildoetariko bat. Gure Bizikidetza Planak berdinen arteko laguntza sustatzera, bullying-aren prebentzioan eragina duten eta horiei erantzuteko eta konponbidea bilatzeko mekanismoak garatzea helburu duten ekimenak biltzen ditu. Era berean, errespetu, berdintasun eta indarkeria sexistaren prebentzio jarrerak sustatzen ditugu, interes talde guztiak inplikatzen ditugun ekimenekin.

Gure heziketa-proposamenak besteekin alderatuta bereizgarritzat jotzen duguna eskaintzen du, eta ingurune osasuntsu eta ireki batena da, naturan, basoan, itsasoan… murgilduta. Kirol jarduerak praktika jarduera integratu gisa eratzen da. Eguneroko bizitzan eskola, curriculumean ezarritakoaz haratago, klaseen artean, eguerdian, eskola-orduak amaitzean, asteburuetan… pertsonaren bizitzarako ohitura gisa, haien osasunaren bermatzailea, eta pertsonaren mendekotasunen eta ohitura kaltegarrien prebentzioan lagunduz. Horri elikadura-ohitura onen kultura gehitzen diogu, gure ikasleen errendimenduan eta osasunean eragina duen kalitatezko proiektu propioa duen sukalde eta jangela zerbitzua eskainiz.

Azkenik, hezkuntza ez-formaleko espazioek Curriculum Proiektuan zehaztutako hezkuntza formalaren osagarri diren eskolaz kanpoko jarduera anitz eskaintzen dituzte, gure Hezkuntza Proiektuaren helburuak lortzeko. Beharrezko koordinazio hori suspertzen duten hezkuntza-prozesu formalak eta ez-formalak dira hezkuntza-zentroaren ardatza, eta haren errendimendu optimoa bermatzen dugu, kalitatearen kudeaketa-eredu aurreratuari jarraituz.

METODOLOGIA

Konpetentziak testuinguru akademiko, sozial eta profesional ezberdinetara aplikatzen den “know” gisa kontzeptualizatzen dira. Testuinguru ezberdinetara transferitzea posible izan dadin, ezinbestekoa da konpetentzietan dauden ezagutzak ulertzea eta horiek integratzen dituzten gaitasun edo gaitasun praktikoekin lotzea. Gainera, ikaskuntza horrek, etapa akademikoaren amaieran, lortutako ezagutzak aukeratutako bizi-aukeran agertzen diren instantzia berrietara transferitzeko gai izan behar duten pertsonen prestakuntza integrala dakar.

Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko oinarrizko konpetentziak hauek dira:

-Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna

-Matematikarako gaitasuna eta zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunak

-Gaitasun digitala

-Ikasten ikasteko konpetentzia

-Gizarte- eta hiritar-gaitasunak

-Ekimena eta espiritu ekintzailea

-Kultur kontzientzia eta adierazpena

Azkorrin, profesionalen taldearen zaintza, prestakuntza, jarraipena eta ikerketa teknologikoak, ikasleen gaitasun-bikaintasunerako proposamen metodologiko eta didaktikoak txertatzea bermatu nahi du, gaitasun indibidualetan oinarrituta.

Gure ikasleen konpetentzia-emaitzak lortzeko hobekuntza-esparrutzat hartzen diren jarduera hauen ondoriozko proposamenak, eskaintzen ditugun hezkuntza-etapetan talde pedagogiko ezberdinek tratatzen dituzte, hausnarketa eta argudio profesionalaren ariketa batean erabakiak hartuz eta hobekuntza metodologikoak ezarriz.

Aldaketa garaian ezinbestekoa den ariketa hau estrategia ezberdinetan oinarritzen da:

IRAKASLEAREN EGINKIZUNA ETENGABE ALDATZEN DAGOEN GIZARTE BATEAN:

Irakasleak etengabeko egokitzapenean, ezagutzak transmititzen ditu modu motibagarrian, lankidetzan, taktika hauetan oinarrituta:

– Irakasle-ikasleen konfiantzazko loturak lortzea, emoziorik gabe, balio erreferenterik gabeko ikaskuntza esanguratsurik ez dagoelako premisatik abiatuta, eta irakasleek taldearen kudeaketa emozionala (adimen emozionala) ezartzea eskatzen du.

– Formatu teknologiko zein formatu digitalean hezkuntza-esperientziak eskaintzeko.

– Lankidetza eta elkarrekintza ekintzak ezartzea, denon ekarpenerako etengabeko hobekuntzarako.

– Banakako eta/edo taldeko sormena eta berrikuntza aplikatzea ahalbidetzen duten esperientzia berrien prestakuntzaren eta benchmarking bidez ezagutzea.

– Familiekiko aliantza lankidetza-espirituaren bidez, gure ezaugarrietako bat etengabeko erabilgarritasuna izanik, bai irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren eta ikaslearekin gertatzen den edozein gorabeheraren berri ematerakoan.

Gaitasunok eskuratzea ikasle bakoitzaren PERTSONALITATE ETA GAITASUN POTENTZIALETIK. Ikaslea, norbanako gisa, hezkuntza-ekintzen ardatz hartzailea dela dioen ideiak zuzentzen du ZPKren berritzea lankidetza-taldeetan sormen-lanerako proposamenekin, egiten ikastea sustatzen dutenak, lan-proposamen edo proiektuen bidez lortu beharreko erronkekin, diziplina curricular ezberdinetan konpetentzia-emaitzak lortzea ahalbidetzen du, tasa ezberdinetan.

EKINTZAILETZA sustatzea.

Bizitzan ekintzailea izatea errazten duten ezaugarriak dituen ikasleen profila lantzen dugu: ekimena agertzea ekintzailetza-prozesua ebazpen, eraginkortasun eta printzipio etikoekiko errespetuz eta testuinguru pertsonal, sozial, akademiko eta laneko errespetuz kudeatuz, egoerak zein ideiak ekintza bihurtzeko. Ekimena, lidergoa, kudeaketa gaitasunak eta taldea sortzeko gaitasuna errazten ditugu. Horretarako, ikasleen ikasketa prozesu osoan zehar, beharrezko konpetentzien garapenaren alde egiten duten jarduerak diseinatzen ditugu.

  • SORMENAN hezi.

Malgutasun mentalarekin lotutako pentsamendu dibergentea gizartean eta enpresetan oso exijitutako ezaugarria da gaur egun, eta horregatik lan egiten dugu irakaskuntza-praxian arazoak konpontzeko alternatiba sortzaile eta ezberdinen bilaketarekin.

  • ELEANIZTASUNA

Azkorri Hezkuntza Proiektuak eleaniztasunaren aldeko apustua egiten du eta hainbat ikaskuntza-esperientzia garatzen ditu, euskararen, gaztelaniaren eta ingelesaren erabileraren normalizazioaren alde eginez. Horrez gain, DBH eta Batxilergoan frantsesa eskaintzen dugu. Hizkuntzen ikaskuntza gure proiektuaren oinarrizko ardatza da eta gure ikasleen hizkuntza-gaitasunaren garapena erraztea du helburu, ondo funtzionatzeko aukera ematen dien prestakuntzara iristeko, bai EAEko bi hizkuntza ofizialetan, bai euskaraz, bai gaztelania -ingelesez bezala-, erabilera orokorreko hizkuntza gisa.

Gure ingurune soziolinguistikoan familien ehuneko handi batek gaztelania harreman-hizkuntza gisa erabiltzen duen eszenatoki batean kokatzen gaitu, beraz, EAEko bi hizkuntza ofizialen gaitasun-helburua lortzeko, Azkorrik Hizkuntza Proiektu bat egiten du: bizitzako lehen zazpi urteak hizkuntza-gaitasunak eskuratzeko garun-plastizitate handiena dutenak azpimarratzen dituzten froga zientifikoetan; Euskararen erabateko murgiltze linguistikotik abiatuta, eskolatze lehen urteetan.

Azkorri Ikastetxeak, hizkuntza normalkuntza planaren barruan, Eusko Jaurlaritza eta Getxoko Udala bezalako erakundeekin lankidetzan aritzen da, Eskola barruan zein kanpoan euskararen erabilera suspertzeko proposamenak zabalduz.

forma roja azkorri Hezkuntza proiektua
¡Suscríbete y conócenos!
– Matrículas –
El periodo oficial de matrículas lo marca Gobierno Vasco, la matriculación de infantil, primaria y secundaria suele ser en enero. Y la de Bachillerato a partir del mes de abril.
 
– Ven a conocernos –
En el colegio Azkorri recibimos a lo largo de todo el curso, individualmente y sin compromiso, a las familias que tienen interés en conocer nuestro centro. Las visitas tienen una duración aproximada de una hora.Podéis concertar una cita rellenando el siguiente formulario o llamando al teléfono 944911829.